HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 51

JPEG (Deze pagina), 630.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

i
t i
{ l
J
l .
IX.
Iets over den aard van den vrouwenarbeid in
Westindië.
Van de betrekkingen, beroepen en bedrijven, die de
vrouw in Nederlandsch Westindië bekleedt of uitoefent,
· noemden wij een drietal: die van onderwijzeres, van
pleegzuster en van landbouwster. Welke soort van arbeid
de onderwijzeressen en pleegzusters verrichten, zullen wij `
niet verder nagaan; de taak van de genoemde vrouwen
is toch van denzelfden aard als die van hunne zusters in
· Nederland, met dit verschil dat die in de West maeilylèer
en zwaarder is; waarvan men zich wellicht reeds eenig
,. begrip zal kunnen vormen door het lezen van onze korte
N opmerkingen omtrent klimaat en maatschappij. Onze j
s eerbiedige hulde aan de vrouwen, onverschillig of zij in
,N Nederland of in Nederlandsch­Westindië zijn geboren, die
N zich aan den genoemden arbeid van opoiïering wijden!
1 De aard van den arbeid die door de landbouwster wordt
_ verricht, alsmede andere arbeid, die in de Nederlandsch- W
N N Westindische maatschappij door de vrouw wordt gedaan,
N worde nog in ’t kort besproken, zonder dat wij op eenige
volledigheid bij die opsomming willen aanspraak maken. l
Van den arbeid die de vrouw in die maatschappij verricht, l
moet de geschiedenis nog worden geschreven; overzich­ i
" 4