HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 45

JPEG (Deze pagina), 738.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

l
43
l
E slaven te verlichten nam die zorg toe en na de emancipatie E
in 1865 en de opheliïng van het staatstoezicht in 1873, is A;
I die geest min of meer in verschillende bepalingen en E
verordeningen blijven bestaan. Een nieuwe stoot in zake i
de zorg voor de arbeidersbevolking werd gegeven /
door den invoer van Britschindische immigranten, waar- l
voor met Engeland in 1872 een tractaat werd gesloten
dl waarbij de goede behandeling en het geregeld toezicht
op laatstbedoelde arbeiders werden gewaarborgd. Ten-
2 gevolge daarvan werden in Suriname twee nieuwe depar-
tementen opgericht, dat van den Agent­Greneraal van de
; immigranten en van den Inspecteur van den Geneeskun-
`“ digen Dienst, die hunne bemoeiingen ook wel verder dan I
alleen over de immigranten moesten uitstrekken, te meer p
toen in latere jaren steeds meer immigranten zich na
afloop van hun contracttijd voorgoed in Suriname vestig­ p
den en dus kwamen te behooren tot de gewone arbeiders-
bevolking; zoodat men zou kunnen zeggen dat Suriname,
met den Administrateur van Financiën, tevens Beheerder I
1 van de domeinen, reeds lang een drietal Inspecteurs van l
j den arbeid telt. I
s^*‘ In het jaar 1896 verrichtten een gemiddeld aantal van p
l 1024 vrouwen en 98 meisjes, behoorende tot de creolen- p
/ bevolking en tot de niet onder contract verbonden arbeid- 1
i` sters (vroegere immigranten), respectievelijk 17462411/12
en 115761/4 taken op de plantages en verdienden
resp. 7[IO6563.565 en [[4143.56 aan loon. I53OII'I'lI'I”1lgf8.I1­
I ten­vrouwen (onder contract verbonden) en 16 meisjes,
/, verrichtten gemiddeld 2.IO3483/4 en 12881/4 taken, waar- E
R voor resp. f12123,2.225 en f495.25 aan loon uit werd V
, betaald. W
. De bedragen van het hoogste en laagste loon gedu-
‘ rende een week verdiend waren: /
voor creolen­vrouwen en meisjes, op plantages waar I

' E
E.