HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 42

JPEG (Deze pagina), 676.63 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

r v _ ___ _ _ _, __ __"__,,___.,“.,e,,n,-n,w.,_,.YY.,.-w.......`.Y,,.,..,. re:.-T,..-..`.,..;·;_.._,,%ç<=·~1z‘«
I
I negers, die het waarschijnlijk van Indiaansche vrouwen I
. leerden, is dit mannenarbeid). De katoen, die men altijd
bij Indiaansche hutten aantreft, wordt met een eenvoudig
spindel (een schijfje kalebasschaal aan een palmhouten
I staafje) tot draden gesponnen. De weefstoel bestaat uit a
een langwerpig raam van vier balken.
· De aarden kruiken en potten worden vervaardigd uit V
klei die met asch van de schors van den kwepiboom is `
doorkneed, waarvan rolletjes op een plankje boven op it
elkander worden gelegd en met een houten spatel en
een stuk kalebasschaal gefatsoeneerd. De kan wordt dan 4
in de lucht gedroogd, met een steentje gepolijst en met
roucou ingewreven, daarna bij het vuur gedroogd, nog ‘
eens gepolijst en met het sap van een insect beschilderd
met zeer eigenaardige iiguren, waarvan de beteekenis
nog niet met zekerheid bekend is. Zoowel de boschneger­
vrouw als de Indiaansche vrouw hebben dus ieder hare
eigen ornamentiek : de eerste in de kalebassen en tatoeëer­
patronen, de tweede in de huidschildering en op het vaat-
werk, en het verdient opmerking, dat hare wijze van
styleering van die van de mannen van haar ras verschilt.
Het ornament en de beteekenis er van kunnen be- e
langrijke factoren zijn om het gedachtenleven van een
volk te leeren kennen.
De Indianen schijnen er vast van overtuigd te zijn, dat
I mannen en vrouwen ieder hun eigen werk hebben. Dat {
zij niet alleen door de jacht, maar ook door landbouw
hun bestaan vinden is mogelijk door bedoelde arbeids- I
verdeeling. Hoe die verdeeling is, zal men, in verband met
het voorgaande, waarin wij opnoemden welk werk door
de vrouw wordt gedaan, uit de volgende opsomming wat _
uitsluitend aan den man is opgedragen, kunnen opma­ g
ken, namelijk: het bouwen van de hut, de jacht, de
visscherij en het vervaardigen van de gereedschappen x
IQ]
I