HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 40

JPEG (Deze pagina), 694.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

i
i 2
. 38
j i
, bedacht en die van de teekeningen van de mannen afwijken. Y i
Wanneer een man en vrouw samen willen gaan leven - H J
p (de ouders worden hierin niet gekend) - dan bouwt de je
man zich eene hut op het dorp van zijn schoonvader, voor
wien hij daarna van tijd tot tijd weleens werk verricht.
. De meeste Indianen nemen ééne vrouw, doch het komt
wel voor dat wanneer die oud is geworden eene jonge ,
tweede vrouw wordt genomen die dan onder het gezag il ‘ ·
van de eerste meehelpt in het huishouden. je
De kinderen komen zoo gemakkelijk ter wereld, dat E
de moeder zelf het kind, na de geboorte, een bad geeft
in de rivier. Bekend is het merkwaardig gebruik, dat de
vader dan in zijne hangmat en in zijne hut blijft en alleen "*`f
lichten kost mag eten. Reden van dit gebruik schijnt,
dat de man die dagen niet uithuizig mag zijn, om de
vrouw en het kind te kunnen beschermen, en voorname- ;
lijk dat de Indiaan gelooft dat bij de geboorte, zijn geest H
onmiddellijk met dien van het kindje in verband staat. i
De kinderen worden door de ouders met teederheid
behandeld en nooit geslagen. De invloed van de groot-
moeder (pipi) is in het huisgezin niet licht te achten; i
zonder hare toestemming zijn b.v. de ouders niet te ".
bewegen hun kind te laten doopen.
Zoowel op den akker als op de voetreizen is de vrouw
, lastdraagster, zij draagt een zwaar gewicht van maniok-
H wortelen in een draagkorf (warimbo), waarvan zij den ~ï
band of het hengsel over het voorhoofd trekt.
Het Indiaansch brood bereidt zij in het kort als volgt:
De maniokwortel wordt met een mes afgeschaafd, gewas- lg
f schen en op een rasp (eene met steentjes bezette plank) " ‘ ·
iijn gewreven; de brei wordt in een van riet gevlochten _;
i koker (matapi) gestampt en die koker uitgerekt, waar- '
door de brei droog wordt uitgeperst. Het uitgeperste sap
Q is vergiftig, doch kan, na gekookt te zijn, dienen om jl?
. ’«’ 1
l F
« z
¥ E
Q