HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 39

JPEG (Deze pagina), 741.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

37
ii heeft de vrouw medegewerkt om die verschillende trappen
van ontwikkeling te bereiken? i
Dat zijn moeielijke problemen, die door de wetenschap
nog niet zijn opgelost. Genoeg zij het hier daaromtrent =l
te vermelden dat men het waarschijnlijk acht dat de
a arbeid, die thans nog door de Indiaansche wordt verricht,
ook door haar indertijd werd uzïgevonden, met name het
·;,_ bereiden van spijzen en dranken, het maken van aarden
vaatwerk (tot gebruik of bewaring van spijs of drank),
het planten van cassave (maniok), waaruit het Indiaan-
sche brood door haar wordt vervaardigd en het spinnen
van katoen.
. De Indiaansche meisjes leeren even spoedig loopen als ,
{ zwemmen; al zeer jong moeten zij de ,,sepoen”, knellende l
banden van boomwol, dragen, waardoor de kuiten er als
tonnetjes uit beginnen te zien. Evenals bij de boschne-
gers zijn zij al vroeg de moeder behulpzaam; zij helpen
vuur aanmaken, dragen brandhout aan, raspen de mani-
okwortelen, gaan met de moeder mede naar den akker »
om het onkruid te wieden en om de maniokwortelen
H naar huis te dragen en probeeren kruiken te maken.
_ De kleeding van de meisjes bestaat evenals die van
de volwassen vrouwen uit een lendendoek, (bij de Aro-
fi wakken een schortje); voor de rest wordt de huid inge-
wreven met roucou, eene roode verfstof, die met crapa-
_ olie wordt vermengd, en waardoor de huid beschermd
` wordt tegen muskieten en tegen de schrammen, die
takjes en grashalmen zouden kunnen veroorzaken. Haast
· zou men dus dit smeersel als een Indiaansch kleedingstuk
, mogen beschouwen. Het tatoeëeren is bij de Indianen
k niet bekend, de huid van de jonge mannen wordt, voor
g dansfeesten, door hunne moeders of zusters beschilderd,
j met dezelfde teekeningen als waarmede het vaatwerk
( versierd wordt, welke teekeningen door de vrouw worden
al

äá
i , r,_,_,,»r_W___,,,._,; ..,, I,M,;-...,..,,._._. "