HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 38

JPEG (Deze pagina), 551.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

· · ’~··’ ­ ` x ", ’ Y ’· · rv . `____ ` · _“,;;•·­•·•­·­­·*•·
J
VII.
De Indiaansche vrouw. 4
l.
De boschnegervrouw, hoewel zij gewoonlijk tot de
wilden wordt gerekend, heeft al vrij veel van de be- g
schaafden overgenomen. Hare voorouders waren op de
plantages werkzaam als veld- of fabrieksarbeiders of ar-
beidsters of als handwerkslieden, veel van hunne Afri­
kaansche gebruiken zijn toen al verloren gegaan en ge- iz
bruiken en zeden van de blanken, zij het dan ook - '
onvolledig, daarvoor in de plaats getreden. Bij de Indi­ I
aansche vrouw vindt men dit niet. Bij haar ziet men
veel, wat hetzelfde moet geweest zijn in de tijden toen ’
de eerste Europeanen deze kusten bezochten; men kan ti
zich haar in menig opzicht denken als de vrouw, zooals `
zij tientallen van eeuwen geleden in Europa leefde. Wel-
licht onafhankelijk van allen invloed van de oude wereld I
zijn deze menschen, van hun leven in kuilen, of met
alleen takken en struikgewas tot beschutting, zooals nog V
stammen in Brazilië worden gevonden, opgeklommen tot
wat zij nu zijn, hebben zij den langen weg doorgemaakt i I
van het eerste gebruik van het vuur, van de uitvinding j`
van verschillende gereedschappen, van het spinnen van `
katoen, tot hun tegenwoordig bestaan, eene vereeniging
van jacht en visscherij met land- (roof-) bouw. In hoever ;
E