HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 34

JPEG (Deze pagina), 732.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

G, . ;·· .i r
e . è
32
met vaste hand leert volbrengen. In kalebasschalen en {
kalebaslepels snijdt zij allerlei figuren, menschen, vleer-
muizen, vogels, die op bijzondere wijze worden gestyleerd.
i. Op den kostgrond leert zij Wieden en draagt zij de vruchten ,
ii van den akker. Eenmaal van kind vrouw geworden, draagt 7 i
j ‘ zij altijd het paantje, een katoenen heupschort, waarvan
_ er drie of vier over elkander heen worden geslagen;
» wanneer zij onder beschaafden komt of bij feesten, vaak
nog een schouderdoek of zelfs een jakje. Zij slaapt nu
ook niet meer op eene mat op den grond, doch in eene
hangmat.
I Zoodra een man in het bezit is van een geweer, een
corjaal (kano), een hut en een kostgrond, dan mag hij
eene vrouw zoeken (meermalen laat hij het echter niet
bij één). Vóór het huwelijk heeft de vrouw vrij verkeer
met andere jongelieden mogen hebben, doch zoodra een ‘ .
` . man eene vrouw heeft genomen, wordt er streng op hen
gelet; overspel wordt aan beide zijden zwaar gestraft. , l
Op zekere tijden verwijdert de vrouw zich uit de hui-
selijke woning en betrekt een klein hutje waar zij haar .
eigen kookgereedschap heeft en waar zij moet verblijf ‘
houden. Moet zij het hutje verlaten, dan vraagt zij iederen
F man op haren weg vergunning voorbij te mogen gaan;
W beiden wenden dan het hoofd af.
Het kind wordt in een doek op den rug gedragen,
evenals bij de Indiaansche vrouwen, worden met het (
kind op den rug zelfs bezigheden als rijststampen met de
zware matta-tiki (stamper) verricht. J
‘ De boschnegerin zoogt haar kind altijd zelf] doch houdt E
er bovendien nog eene eigenaardige voedingsmethode op ~
na, die ook onder de beschaafde negerinnen nog wel in ‘
zwang is, hoewel b.v. de politie te Paramaribo het tegen- Q
E gaat, het zoogenaamde ,,Kanti-pikien". Het kind wordt dan
namelijk zoo volgegoten met bananenmeelpap (gongoté)