HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 33

JPEG (Deze pagina), 633.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

_ . ·­ '¤*·= "' '~ ‘ -­l‘V M,-­~~ ·­ .­ = ï ~ T '·’ > ""“ : w v ’ V "
rI•.

·

gj;
., H
' L
ä ë
gi V. ,_
ä De Boschnegerin.
‘ Verschillende eigenaardigheden en eigenschappen van ‘(
W de Surinaamsche vrouw uit de volksklasse zijn in meerdere
l . .. .
of mindere mate bij de boschnegervrouw te vinden. Ver-
gelijkt men haar met elkander, dan is het treffend om op
te merken dat de beschaafde negerin, in sommige opzich-
T ten, bepaald bij hare onbeschaafde zusters ten achter
J staat; b.v. wat eenvoud van karakter en eerlijkheid aan-
gaat. Een der interessantste voorbeelden uit de bescha-
vings- of ontwikkelingsgeschiedenis staat daarmede voor
{ ons; moge het voor de weetgierige vrouw eene aanleiding
i zijn het waarom en het koe te zoeken; zij zal zich de F
ja genomen moeite niet beklagen!
/1 De jonge boschnegerin is hare moeder behulpzaam
ë in de huiselijke bezigheden; het schoonvegen van hut
i en erf, de zorg voor het vuur, het bereiden van spijzen Q A
en dranken en het schoonmaken van het kookgerei.
Van de moeder, zuster of grootmoeder heeft zij het haken 1 Y`
, van de kniebanden (sepoen), het verstellen van paantjes,
l misschien ook wel het borduren van figuren daarop
j geleerd. Haar broeders, zusters en vriendinnen laten zich _
j door haar het haar vlechten of tatoeëeren, welke laatste E
‘ operatie zij, met een scheermes of glasscherf gewapend,
. · 4
¥ é 1~