HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 30

JPEG (Deze pagina), 745.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

4 i§~=.;ï.;.­«Q~»si·.- K g
T J l"’°*‘
E
j 28 .
zwier gevierd. Meestal wordt het huwelijk ook kerkelijk
ingezegend en worden bij die plechtigheden en andere
feestelijkheden geen kosten gespaard. ‘
De zwangere vrouw ontziet zich zeer, en wordt daarin lj
door ieder toegegeven. Zelfs geldt het als een vaste regel , .
dat de wenschen eener vrouw in dien toestand steeds
Q . bevredigd moeten worden. Bij de geboorte is het kind '·
ii der inlandsche vrouw gemiddeld klein. De moeder hervat `
j bijzonder spoedig hare bezigheden, vaak reeds den daarop- r
¢ volgenden dag en voedt altijd haar kind zelf. Het pas-
s geboren kind wordt onmiddellijk na de geboorte gebaad, ri
daarna geheel ongekleed te slapen gelegd op een matje
of kussentje, luchtig toegedekt en ’t geheel met een mus- ‘
kietenscherm in den vorm van een vliegendeksel in ’t
[ groot, beschut. In de eerste dagen krijgt het weinig
t anders dan melasse (suikerstroop) met water te drinken
_ en daarna, behalve de moedermelk, eene soort pap, bereid
uit het meel van in de zon gedroogde, aan schijven gesne-
den boomrijpe banannen. Dit meel noemt men ,,gongoté.”
Het kind loopt meestal reeds als het negen of tien ,
maanden oud is, heeft slechts één kleedingstuk aan en
speelt in de felste zonnehitte met ongedekt hoofd. Het ­
_ is merkwaardig dat het hoofd eerder tegen den regen
dan tegen de zon beschermd wordt. Het schoolgaan is l
verplicht van 7 tot I2 jaar en deze verplichting wordt j
ook door de vrouwelijke jeugd meer en meer nagekomen, j·
zoodat tegenwoordig de meeste kinderen kunnen lezen en
schrijven en handwerken leeren maken. Het meisje is
vroeg volwassen, meestal reeds met het 13,d@ jaar. ;
De negerin houdt veel van muziek, welke ook, en is verzot « {
op den dans. Onder de verschillende dansen waarbij de neger- H
muziek eene groote rol speelt, behoort vooral de B¢m]2z­dans. I
_ Bij dezen dans slaan de mannen op verschillende trom-
ï men waarvan de grootere met handen en vingers, de
i