HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 28

JPEG (Deze pagina), 582.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

[
{tf `F ln­l­­~­l­­­.~­..§.­­­­.,·­.­-»....a.. M ..- - .. , _ _ ‘ ""‘°`
' r
· i
' J
` ~ T r
i V
! T
1v. {
Na dit korte overzicht van land en bevolking, willen
· wij eens nagaan hoe de vrouwen zijn, die in Neder-
. landsch Westindië leven.
‘ Door het dames­comité dat zich in de kolonie Suri-
« name op verzoek van de Westindische rubriekcommissie ",‘­
[ heeft geconstitueerd, werd een opstel overgezonden over
,,de vrouw uit het volk in Suriname", welk opstel vele ·
aardige en naar wij meenen, in de wetenschappelijke wereld T
_ nog geheel onbekende bijzonderheden bevat. Bedoeld ‘
I opstel volgt hier in zijn geheel: A
C.
,9 De vrouw uit het volk in Suriname. ·
J
ii. **'ï**
» .
¥·
De Surinaamsche negerin of vrouw uit het volk is _
l goedhartig doch lui van aard, zindelijk op zich zelve doch
volstrekt niet op haar huis en dagelijksche benoodigd­ ë
iii heden, sterk gehecht aan hare familie en vrienden, ver- ‘ J
zot op vermaak en werkzaam alleen dan wanneer zij M
geld noodig heeft of behoefte gevoelt aan opschik. Een
{ anderen prikkel tot den arbeid of plichtbesef om de op ,2
g zich genomen taak goed te vervullen, kent de negerin ·
niet. Meestal gracieus in hare bewegingen, spreekt zij
hè steeds met levendige gebaren, waarmede zij evenveel en
zich even duidelijk uitdrukt als met haar spreken. In ’t
lip