HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 27

JPEG (Deze pagina), 642.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

25
V li
‘ de andere eilanden, goedaardige gekleurde bevolking. ·
l De blanken schijnen er onmachtig de gekleurden op een
hooger peil van ontwikkeling te brengen. i
M sABA. j
c Q
Het eiland Saba is iets grooter dan Schiermonnikoog,
J en bestaat uit een 800 M. hoogen, niet werkenden, vul-
kaan, die vrij steil uit zee oprijst. Het aantal bewoners `
bedraagt 2093,, dus bijna de helft van de bevolking op
Bonaire, dat ongeveer 26­maal zoo groot is. Slechts
4 inwoners waren er in 1896 uit Nederland geboortig. 1
{ @,_ Door de temperatuur op het hoog gelegen gedeelte is ·~
" het mogelijk er gewone (Europeesche) aardappelen te i
telen, waarvan in de laatste jaren - 1894, 1895 en 1896 -
gemiddeld voor f 800 ’s jaars werd uitgevoerd. _
Er heerscht op het eiland geen armoede. Er is een
eenvoudige, bescheiden, ordelievende bevolking; meest _
allen zijn blanken; sommigen zijn zeelieden op New- Q
F oundland, anderen timmerlieden op de Bermudas en in
Demerary; tegen Kerstmis en Nieuwjaar komen zij voor ,
Q; eenigen tijd terug. Allen hebben op Saba een huisje en Z
` een stukje grond en wenschen daar hun ouden dag te i°.
slijten en te worden begraven. ik
N Er is geen sprake van strijd tusschen blanken en N
{ gekleurden; de weinige negers die er wonen zijn dag- 4
I looners en sjouwerlieden, de blanken hebben zich bijna
‘ nooit met hen vermengd. i i
­­ .l__ 2
N
I ;«
5 »