HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 26

JPEG (Deze pagina), 729.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

_,.a ,..«...-·­~»·,,.,.«-·~»--~1<»¢<·=¢<i.¢ s-«4.ï«>­i¤è:ï· ‘eï·¥ïï‘*·-‘·l£»~·=¥# ~~·»· L
t 24
V
s liggen, evenals het derde eiland van deze groep, Saba; ‘
2 de afstand bedraagt een zeven- of achttal uren. St.­Eustatius 1
” V heeft eene oppervlakte iets grooter dan Vlieland en telt
1530 inwoners. De hoofdstad Oranjestad is aan den voet r
i.· van de hoofdvulkaan gelegen. De middelen van bestaan
à zijn veeteelt en landbouw; er worden jaarlijks eenige ezels, E
_ runderen, schapen, varkens en een 1 5o­tal geiten uitgevoerd;
aan de landbouwvoortbrengselen in 1896: voor meer dan {
l f 6ooo aan jams en zoete patates. Vroeger was er meerder
uitvoer van die aardvruchten en wel naar de Engelsche
. eilanden en naar Demerary, doch sedert men ze aldaar
zelf op de plantages is gaan cultiveeren, worden de
vooruitzichten voor St.­Eustatius hoe langer hoe slechter. 1; E.,
_ St.-Eustatius, eens als ,,the golden rock" bekend, in '
1781 door de Engelschen uitgeplunderd en in 1828 be-
giftigd met een belastingstelsel, waardoor de opkomende
handel weder verliep, verkeert thans van de bovenwindsche
' _ eilanden in den treurigsten toestand. Na de emancipatie,
' ? zagen de grondeigenaars zich genoodzaakt, gronden aan
(E i de geëmancipeerde slaven te verhuren of af te staan; de'
1 huur van bovenbedoelde gronden werd zelden betaald,
g zoodat de planters, in plaats van de vroegere stapel- gg;
producten, in concurrentie met de huurders ook zoete
i 1 aardappelen en jams gingen planten. Om nieuwe culturen
F in te voeren ontbrak het kapitaal. Vele regenarme UN
jaren brachten menigmaal mislukking van den oogst. {
‘ Zoowel van de landeigenaren als van de ambachtslieden I
: ~ en kleine landbouwers kwamen adressen om hulp in bij `
. het Bestuur.
l De verhouding tusschen blanken en gekleurden is er
{ ongunstig, zooals op geen der andere eilanden. De blanken
l , zijn verarmd en gaan steeds achteruit, doch willen toch
P de standsverschillen van vroeger tijden handhaven, van-
, daar wrevel en wantrouwen van de anders, evenals op
Y E ·
i ë
l