HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 23

JPEG (Deze pagina), 678.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.94 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

2I
bevolking spreekt er, evenals op Bonaire en Aruba, het
papiamento, dat van het Negerengelsch in Suriname zeer
verschillend is, daar bij de laatste taal Engelsch en
‘ Nederlandsch, bij de eerste het Spaansch eene voorname
, rol bij de samenstelling heeft gespeeld.
B O N A I R E.
ç Het eiland Bonaire is ongeveer zoo groot als Zuid-
Beveland en telt 4524 inwoners, waaronder een 3,oo­tal
van Europeesche afkomst; slechts zo personen zijn in
Nederland geboren. De hoofdplaats Kralendijk telt eenige
jg; honderden inwoners. Er is iets meer plantengroei dan
op Curaçao.
_ Aan veeteelt wordt evenals op Curaçao veel gedaan; ç
behalve zout brengt het eiland o. a. nog divi-divi en
houtskolen op. Er bestaat ook eene steenbakkerij, maar
daarin wordt soms jaren lang niet gewerkt.
De bevolking vindt in het bewerken van een stukje
E grond een karig onderhoud. De Bonariaan zoekt in
‘ Venezuela werk en zorgt voor de achtergebleven familie; .
j hij is goedaardig; de verhouding tusschen blanken en
gekleurden is er beter dan op een van de eilanden, Saba ï
uitgezonderd. .
ARUBA ë
à Het eiland Aruba is iets grooter dan Tholen, het telt
` 895 5 inwoners en heeft als hoofdplaats Oranjestad. On- _
geveer 5oo inwoners, meest kleine winkeliers, zijn van
Europeesche afkomst. Op de boomgroepen in enkele
dalen na, vormen ook hier, indien er geen regen valt, i
. de doornstruiken het eenige plantenkleed. Aloëhars, divi- _,
j divi en pinda’s zijn de voornaamste landbouwvoortbreng­
j’4
t