HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 17

JPEG (Deze pagina), 631.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

··¢-« "*"‘•'_*‘ """ Y ` ` Y ’
5
r
‘ ` .
é" I
iê?
) III.
ii
Waar woont en waarvan leeft de bevolking?
’ s
.2, Wij zullen nu eens onderzoeken, hoe onze West is be-
l ,' volkt en op welke wijze de bevolking er verspreid is. ê"
s U R 1 N A M E. §,
ïä
Se
Ongeveer 15,162 H.A. van de I2,QI0,000 H.A., die
men rekent dat Suriname groot is, (dus ongeveer een acht-
honderdvijftigste gedeelte), zijn in cultuur ; de plantages of
gronden zijn er altijd aan een’ waterweg gelegen. De groote
` landbouwondernemingen liggen voornamelijk aan het be- »~:_
nedengedeelte van de rivieren Suriname, Commewijne, I
Cottica en Saramacca ; de gronden waar de kleine landbouw J
wordt uitgeoefend liggen bovendien ook aan het meer bin-
nenwaarts gelegen gedeelte der genoemde rivieren en hare
t zijrivieren of kreken, doch zelden verder op, dan waar Ei
) de instroomende vloed nog merkbaar is, en aan het
kanaal dat de rivieren Suriname en Saramacca verbindt. § 1
Voorts zijn er nog gronden en enkele plantages gelegen ='._
aan de Nickerie­rivier, dicht aan de westelijke grens en,
. . . i
zeer dicht aan de zeekust, te Corome. Verschillende van
Q gouvernementswege aangelegde vestigingsplaatsen voor
K kleine landbouwers en landbouwsters (waarover later),
‘·/2
ii
)1ï
_M_ “‘ , _ ii