HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 16

JPEG (Deze pagina), 552.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

wi ,£;r.....1;a..s.:.;..e.,,;;.;.L......;;...@.;;.;_;.f 5..ï;.;;;Q;§-Q`..;;.;L;QI;;L,)ZI.4;L§l.E~"#*è.,I§,..`:,;..,.L_;;ï;§.;..Q.,:;.=§;- [ .«~« ­«~
« I4 a
{ Aruba, vlak bij de kust van Venezuela, bestaat eigenlijk er
j uit de toppen van een voormalig kustgebergte, waarvan ,l
; de hoogste top, de Christoffelberg op het eiland Curaçao, {;
J zich 376 Meter boven den zeespiegel verheft; de eilanden- à
” groep: St.­Martin, St.­Eustatius en Saba maakt een deel
uit van de vulkanische Antillenrij, die de Caraïbische zee i
in het Oosten begrenst. Ook deze eilanden zijn berg- S
achtig; de vulkaan Saba rijst zelfs tot 8oo Meter boven
. de zee. lj,
In tegenstelling met Suriname valt er slechts zelden i
regen, zoodat de eilanden een schraal aanzien hebben.
· Zoodra de regen valt, wordt plotseling alles er met groen
p bedekt. Vroeger waren zij met bosch bezet, doch ver- j {
« moedelijk werd het hout verbruikt door het kappen voor ‘
de mijnen en door het branden van houtskool, terwijl
de vele geiten het jonge gewas vernielen. Denkelijk ten-
, gevolge van het verdwijnen van de boomen is de regenval
7 of in het algemeen de atmospherische neerslag ook minder
geworden; in de tegenwoordige omstandigheden valt er /
i aan eene kunstmatige boschaanplanting niet te denken.
i Het klimaat is er zeer gezond.
J
i
_à; l
I
i
l
P
l l`
I
l l
` B.