HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 13

JPEG (Deze pagina), 733.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

TW ·y;» ~ · · ~- err rt I · v ,
l ï ï
jj 2 1
Q
Nr 1
i »
jj eenige rust. Naar deze drie regelen schikt de nieuwe- V
li ling zich het moeilijkst; men voelt zich in den beginne ` 3
zoo wel en aangenaam, dat het volgen daarvan in eigen ’
jg oog weekelijkheid, verwennen of wel lastig en onnoodig
.§{ schajnr.
il" N Levendige briefwisseling met familie en kennissen in
j ` Nederland is in alle opzichten aan te bevelen. Men blijve j
#_ zich op de hoogte houden van wat er in het vaderland
M en in Europa omgaat, vooral door lezing van goede
{ maandschriften. Men heeft dan het voordeel de gebeurte­
nissen in de beschaafde landen beter in hun geheel te
N kunnen overzien dan dit ooit in Nederland met het dage- j
lijksch lezen van de courant mogelijk is en dit voordeel
late men, tegenover het geringere intellectueel verkeer,
l niet verloren gaan. En eindelijk diene het besef dat men
in de koloniën een taak heeft, die zooveel moeilijker en
gewichtiger kan zijn dan die in het vaderland, om met
moed de onaangenaamheden van het betrekkelijke isole­
ment te dragen.
Eerst bij terugkeer in het vaderland kan men zien hoe lg
; weinig men zich over de in de tropen doorgebrachte ".
{ jaren behoeft te beklagen. Kleine en soms ook groote j
l vooroordeelen zijn misschien wel verdwenen. Ge ziet meer ,
j dan vroeger, doordat ge zooveel meer punten vn ver- `
gelijking hebt verkregen; als een’ warmen innigen stroom j
voelt ge de liefde van uwen eigen bodem, liefde voor de
menschen om u heen, voor hun doen, voor hun kunst en i
jl hun leven, liefde eindelijk voor het stoere, hoogstaande E
t Nederlandsche volk. Zijn er niet velen thuis gebleven, die 4
u dit gevoel zouden kunnen benijden? jh"
{ Tl
x zal
iii