HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 11

JPEG (Deze pagina), 622.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

j Y Y W r Y Y vn? nw Y`
‘ '

2
j I.
\ • •
_ Aan de vrouw, die naar de West wil vertrekken.
E
pi Zoo heel aangenaam zijn de eerste ondervindingen van
i, de vrouw die zich in Westindië komt vestigen niet. Zij fi
komt plotseling in eene maatschappij waar, min of meer,
andere zeden, denkbeelden en begrippen heerschen; zij
ziet zich geplaatst in een’ betrekkelijk kleinen kring van
kennissen; gewoonten en taal van de lagere volksklasse
zijn haar vreemd; de afmattende warmte of de insecten-
plaag worden al spoedig hinderlijk en door de eigen-
aardige levenswijze en omgeving heeft zij veel minder jg
* gelegenheid tot afleiding dan in Nederland het geval kan jr
zijn. Er bestaat dus gevaar, óf dat zij zich teleurgesteld nl
zal gevoelen en met heimwee aan haar vaderland terug- E
denken, óf dat zij in de onverschilligheid en lusteloosheid I
vervalt, die sommigen tropenbewoners zoo eigen zijn. In i
E beide gevallen is er weinig kans dat zij den invloed op
I hare omgeving kan uitoefenen, die voor iedere maat- ;
schappij en, naar wij meenen, voor de maatschappij in ,rF j
onze West in het bijzonder, van zoo groot belang zou Q ,
kunnen zijn.
Op welke wijze zouden de bovengenoemde nadeelen
” kunnen worden voorkomen? iii
i Wij willen de vraag ter zijde laten of een verblijf in

li
;.·’l
ïäl
ivv"r··-«· M.-- ­n-. ...... _, __,_ _________________/Y