HomeDe vrouw in Nederlandsch WestindiëPagina 10

JPEG (Deze pagina), 576.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 40.04 MB

·l ``,; ' , ­V_ '·`_
·· '~ ui ' ­ ¤‘$ IA" ·-«» =·‘?"Q»·~­-•··»,,.,,~..,_·_,i·_jLï4 )_5__1“,,C
, i
‘ 8
X x
` cijfers kunnen worden voorgesteld, evenmin volledig S
i_ kunnen worden beschreven.
;~ Wilde men den invloed doen kennen, die de vrouw
- in haren kring uitoefent, dan zou een volledige beschrij-
ving van de maatschappij waarin zij leeft, van de wor-
J p ding dier maatschappij, van de ontwikkeling aldaar der
ï¤ gedachten moeten worden gegeven, en dit zou eene taak
zi'n, bi` het weini e wat wi' no slechts weten van de
_ J J S J g
llvg _ wetten en gedachten die de maatschappij beheerschen, ,
zelfs voor Nederland hoogst moeilijk, zoo niet onmogelijk. j
je Zooveel te meer is dit het geval bij koloniën, gelegen
in eene andere luchtstreek, waar weder tal van andere
J oorzaken en invloeden werken. Wij zullen dan ook iets
dergelijks niet beproeven, doch op gevaar af dat men in er
dit geschriftje iets anders ziet, dan de titel beloofde,
‘ meenen wi' toch te moeten trachten van het milieu
jj waarin de vrouw in Nederlandsch Westindië verkeert
E eenig denkbeeld te geven, al zal dit ook een vrij groot »
V F gedeelte van dit boekje innemen; om voorts eenige op-
Qïë merkingen over de vrouw en haren arbeid in onze West
`J j te maken.
Wij vangen aan met een woord aan de vrouw uit
Nederland, die eenige jaren in onze Vlïest moet door-
« li brengen.
{
i'
{Ti
,
Fe ·
sil ‘