HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 68

JPEG (Deze pagina), 453.54 KB

TIFF (Deze pagina), 4.27 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

‘ 1
, ·«
i
70 l
wettelijke tusschenkomst ­ verwikkeld tot de tal- J
looze kunstmatige tragedies, die zoo verbitteren als j
zij op het tooneel of in romans worden afgespeeld
en zoo bitter pijnlijk zijn als zij in het werkelijk leven `
voorkomen - zijn wij toch geneigd te erkennen,
dat zoolang het duizendjarig rijk niet is aangebroken,
zij bij ons zullen zijn en dat geen huwelijksinstelling,
of de afwezigheid van een huwelijksinstelling, ons
ervan zal bevrijden.
De absolute en onoverwinnelijke afkeer van het
in een kooitje zetten van een ander individu ofvan
het aannemen eener genegenheid die niet geheel
vrij en spontaan is, zal, vleien wij ons, altijd meer
het kenmerk van de liefde der menschen worden,
maar ook onvermijdelijk zijn eigen wicht van lijden i
voor den mensch medebrengen; toch zal de zoo
i gewonnen Liefde, hetzij bij den individu hetzij bij l
de samenleving ten slotte die foltering waard worden
gevonden - en zooveel meer waard dan de andere
i liefde, als de wilde paradijsvogel die ongenood uit
onze hand komt eten liefelijker is dan de gevangene
`ïi die wij met geknotte vleugelen achter de tralies
ë
r
ri