HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 65

JPEG (Deze pagina), 460.78 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

Jv
67
gemakkelijken van de echtscheiding als waarvan
i wij hier spraken kortweg zou leiden tot lichtzinnige
S proefnemingen met het huwelijk, die zouden worden
begonnen, en afgebroken tot in het oneindige, dan
moeten wij in herinnering brengen dat de verant-
l woordelijkheid voor verplichte opvoeding en onder-
l houd der kinderen een ernstige belemmering voor
zulk een wijze van doen zou zijn; wie veronderstelt
dat een eenigzins. aanzienlijk getal menschen hun
heil zouden zoeken in een gemeenschap ook van
alle goederen der liefde, wie veronderstelt dat het
meerendeel der menschen werkelijk nog niet tot
het allereenvoudigste begrip van deze dingen hetzij
door ervaring of onderricht is doordrongen - die
veronderstelt een toestand, waarvan het evenbeeld
moeilijk zou zijn aan te wijzen in de zeden van
j eenige natie of staat die wij kennen.
Ten besluite. Het ligt voor de hand, dat geen
l zeer groote verandering ten goede in de huwelijks-
l verhouding kan plaats grijpen, dan gelijktijdig met
i` ingrijpende veranderingen in het geheel der samen-
leving, en dat wetswijzigingen slechts een gedeeltelijke
1