HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 63

JPEG (Deze pagina), 432.98 KB

TIFF (Deze pagina), 4.34 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

a
65
de oude donderaar de Wet zich mengde in de
j _teedere verhoudingen van het gehuwde leven. De
tegenwoordige toestand is alleronzinnigst. Eenerzijds
geeft de wet, gemaakt in den voortijd, ten gunste
van den man, aan den echtgenoot barbaarsche
rechten over de persoon van zün egade; aan den
anderen kant valt zij, om hiervoor een tegenwicht
te vinden hem op het lijf met de malle bepalingen
op het breken van de Trouwbelofte; en dan, als
zij eenmaal haar zegen over een paar heeft uit-
gesproken -­ hoe hatelijk ten slotte de verbindtenis
voor beide partüen ook mag worden, en hoe sterk
het aan ieder in het oog moge springen dat zij
_ een fout is geweest - zit die stomme oude wet
. als een uil tegen haar eigen werk te knipoogen,
Q en verklaart zichzelf absoluut onbekwaam om
` den knoop los te maken dien hijzelf heeft gelegd.
I De eenige reden die staatstusschenkomst blijft
jp swettigen -- en het is buiten kijf dat in dit opzicht
j het openbaar gezag zich op de een of andere
Y manier moet doen gelden - is de zorg voor de i
Q kinderen die uit een verbintenis voortkomen. Hier
i
I