HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 62

JPEG (Deze pagina), 430.76 KB

TIFF (Deze pagina), 4.34 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

64
als de voorloopige overeenkomsten, in afwachting
van een later te sluiten verbindtenis; in andere g
zouden zij ongelukkige huwelijken voorkomen, zouden
zij een middel tot herstel zijn, vrij van de opzien-
barende schandalen der tegenwoordige echtschei-
dingsprocessen. lntusschen dient gezegd, dat liever
dan een nieuw contractstelsel in te voeren, de
openbare meening in dit land de neiging heeft om
eenvoudig de Echtscheiding te vergemakkelijken,
en indien deze (met de noodige voorzorgen ten
behoeve van de kinderen) van wederzijdsch goed-
vinden afhankelijk werd gemaakt, zou er weinig
meer dan een formaliteit voor den burgerlijken
stand van overblijven, en de processchandalen _
zouden worden vermeden. In ieder geval zijn wij .
van meening dat huwlijkscontracten, zoo zij al ,
moeten bestaan, meer en meer tot de particuliere `
aangelegenheden der menschen dienen te worden j
gerekend, en dat dit ook wel zal gebeuren, naarmate
maar de vrouwen vrijer worden, en dus bekwamer j
om voor haar recht op te komen. In geen voeg- Y
ji zaam geregelde samenleving zou men dulden, dat d
Q E
ë 2
^
E i
á
K, V _,___,____,_,g ,,,, -e:-­­·r""’-·