HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 61

JPEG (Deze pagina), 450.69 KB

TIFF (Deze pagina), 4.39 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

·i
ös
dan ook misschien zijn om nietsite zeggen, niets
te beloven -­ zoo min voor een jaar als voor het
leven. Beloften zün ten allen tijde verkeerd, en
I wanneer_het hart vol is, past stilzwijgen het best.
A Maar, in de praktijk, nu liefde van dit soort eerst
langzaam tot volkomenheid geraakt, nu de zeden
nog maar langzaam zich wijzigen en de gedeeltelijke
afhankelijkheid en slavernij van de vrouw nog een
tijdlang moet duren, nu is het gewenscht, dat een
A zeker soort formeel contract nog wordt gesloten,
j maar laat ons hopen dat het zijn karakter van
j onherroepelijkheid en gestrengheid verliest, en
l eenigermate wordt aangepast aan de behoeften der
contracteerende partijen.
Zulke contracten zouden, werd er vrede mee
j genomen, zeer uiteenloopend moeten zijn wat betreft
de huwelijksrechten, de bepalingen omtrent scheiding,
de verdeeling van het eigendom, de verantwoordelijk
'l xheid voor en de rechten over de kinderen. In sommige
gevallen *) zouden zij kunnen worden beschouwd
ii Gelijk zij worden aangevoerd door Mrs. H. Ellis in haar ii
` vlugschrift: Een navzïiaat rg kel lámzelylï.
L o , m