HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 59

JPEG (Deze pagina), 458.38 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

o en W-,
S
?
61
werk der bestaande instelling de afhankelijkheid
der Vrouwen geweest, waardoor iedere vrouw er
een onmiddellijk en zeer materieel belang bij had
aan de. vormende heiligheid van de verbintenis
vast te houden, en waardoor een eenigzins edel-
moedig man werd weerhouden om een verandering ยท
voor te slaan die hem den schijn zou geven zichzelf
te bevrijden ten koste van de vrouw; maar daar
deze omstandigheid van de afhankelijkheid der
vrouw langzamerhand wordt uitgewischt en daar
de groote waarheid van den geestelijken aard van
het ware Huwelijk klaarder en klaarder komt te
staan, zullen de formeele banden die het ontstaan
van dit Huwelijk belemmeren allengs worden ge-
broken en hun kracht verliezen. `
Wa11neer liefde innig wordt gevoeld, heeft zij
iets bovenzinnelijks, dat het voor de twee rninnenden
tot de natuurlijkste zaak ter wereld maakt - zelfs
al worden zij samengebracht door een voorbijgaande
l sexueele genegenheid - om elkander eeuwige trouw
l te zweren; maar er is iets mephistophelisch, iets l
duivelsch in de praktijk van de Wet, die als het
if