HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 57

JPEG (Deze pagina), 474.94 KB

TIFF (Deze pagina), 4.45 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

W- vw- . ­-W.,
l
E
/.
59
waarschijnlijk grootendeels is voortgekomen uit het
{ tegenwoordig huweluksstelsel en uit de begrippen die
g het kweekt, en dat in ieder geval zulk een bezwaar
j eerder wordt ondervangen door eerlijke en verstandige,
{ dan door hysterische en bedriegelijke menschen. Wie
T wil spreken van een redelijk huwelijk, moet beginnen
i met van de betrokken partijen althans em zzëryk
gezond verstand en zelfbeheersching te verwachten.
Alles in allesfwanneer wij letten op de wonder-
groote ·uersckez`a’e2z&ez'd der liefde in den mensch, -
als tenminste het hart werkelijk is geraakt, ­­ hoe
l het werven van den een, geestelijk en lichamelijk
i geheel verschillend is van dat van de11 ander,
i zoodat het zelfs bijna een anderen naam moest
; hebben, - hoe de eene verhouding overheerschend
i physiek, de andere overheerschend emotioneel is `
en een andere beschouwend, of geestelijk, of prak-
j tisch, of sentimenteel, hoe in het eene geval de
j liefde jaloersch en exclusief is en in het andere l
" gastvrij en breed, en zoo voorts - dan gaan wij j
lj het voorbarig vinden, om eenige strenge en naüverige
algemeene wet voor de huwelijksverhouding vast te l
i l
I