HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 56

JPEG (Deze pagina), 462.96 KB

TIFF (Deze pagina), 4.45 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

” l
E
i /`
58
j bijgedragen tot het mislukken der Monogame ver-
eeniging. De enge physieke hartstocht der jaloersch- {
heid, het kleinzielig begrip van het privaat­bezit j
van een ander mensch, de openbare meening en j
de wettelijke omheining hebben allen samengewerkt {
om de liefde in het huwelijk te smoren en te
verstikken in egoïsme, wellust en naar zich toe i
rekenen. En toch is het niet bijzonder moeielijk
voor hen die in de liefde zelve gelooven, zich een
vertrouwen, zoo natuurlijk en zoo oprecht tusschen
man en vrouw te denken, dat geen van beiden
hevig zou ontstellen over de vriendschap van den l
ander voor een derde, noch voetstoots overtuigd i
zijn dat dit de ontrouw zelve zou wezen - niet l
moeilijk zelfs, zich te denken dat zulk een vriend- H
schap door beide partijen als een aanwinst zou `
worden begroet. En indien het voor sommigen
volstrekt onmogelijk is om in zulk een vertrouwelijk-
heid iets anders te zien dan een door elkander j
werpen van alle sexueele verhoudingen, een chaos
van louter dierlijke begeerte, dan kunnen wij slechts ill
ten antwoord geven dat deze opvatting der dingen
l
li
J
[ ` l