HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 55

JPEG (Deze pagina), 466.41 KB

TIFF (Deze pagina), 4.46 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

l
: 57
j plaats kunnen komen en de hand reiken aan anderen,
, of maar een brokje genegenheid geven aan lieden j
i die ze meer dan zij zelve noodig hebben, of indien
zij elkander daarbij verdenken, danhvoorzeker hebben
j zij niet de ware geschiktheid om samen te leven.
i Een huwelijk, zoo vrij, zoo spontaan, dat het aan
het tweetal langdurige scheidingen mogelijk zou
maken ten behoeve van gemeenschappelijken of zelfs
i afzonderlijken arbeid en roeping en dat hen toch
bijeen zou houden in een band van volmaakte
sympathie, zou juist door zijn vrijheid zijn sterke
aantrekkingskracht behouden en door zijn ruimen
E gezichtskring in rijkdom en levensblijheid winnen; _
l zou in `zekeren zin onverwoestelijk zijn; gelijk de
verhouding van twee zonnen, die wentelen in uiteen- i
E wijkende en weder tot elkander buigende lijnen, X
alleen van elkander gaan om weldra met vernieuwde l
snelheid zoo dicht mogelijk tot elkander te naderen
j en ten slotte hun stralen te vermengen tot de glorie
j van een tweevoudig hemellichaam.
' De onbekwaamheid om deze zeer eenvoudige
waarheid te zien of te begrijpen, heeft ruimschoots
il
i J
รค e 5
x T
j l