HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 53

JPEG (Deze pagina), 461.10 KB

TIFF (Deze pagina), 4.46 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

aan c
l
l
I
u
i
E
j 55
j wordt deze hartstocht en des te minder is men van
ç beide zijden omtrent zijn wezen onderricht. Onge-
twijfeld is het een van de groote voordeelen eener
_4 gezamenlijke opvoeding der sexen, dat zij de strekking
li heeft dit kwaad te verminderen. Gezamenlijke
i opvoeding, gemeenschappelijk spel en gemeenschap-
. pelijke uitspanning tot op zekere hoogte, en het
breken met het dwaze bijgeloof dat omdat Corydon _
en Phyllis bij' ongeluk elkander een kus hebben
gegeven toen zij op een hek zaten, zij nu ook al
hun leven bij elkander hebben te blijven, zou weldra
een aanmerkelijke verbetering in den toestand
j brengen. Ook zou een verstandige gemeenzaamheid j
l tusschen de sexen in de jeugd ­- geregeld als zij
Y zou zijn door voorafgaande opvoeding en het bedaren
van den blinden hartstocht - niet noodzake­ ‘
lijkerwijze neerkomen op een vermeerdering van l
toevallige en geheime sexueele verhoudingen.
Q Maar zelfs indien gebeurlijkheden van dezen aard l
lg voorkwamen, zouden zij niet zulke noodlottige en j
·, onvergefelijke zonden zijn als zij thans, ten minste l
voor meisjes, worden geacht. Hoewel de erkenning
Y l
· e
l
i