HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 52

JPEG (Deze pagina), 454.63 KB

TIFF (Deze pagina), 4.46 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

. l
i l
l i
ë n
i i
54 l
r
F staan, en nog lang zullen blijven, werkelijke vrijheid
haar slechts kan worden verzekerd wanneer zij,
zelfs tegenover den man, de vrije beschikking heeft
over de gewone hulpbronnen van den loonarbeider. vl
Wat het tweede (2) betreft, nauwelijks valt in
dezen tijd te twijfelen aan de wenschelijkheid van i
passend onderwijs voor jongens en meisjes. Dit is i
een onderdeel dat wij voldoende hebben besproken en ‘
waarover hier niet verder behoeft te worden gerede-
twist. Maar afgezien hiervan is het van gewicht en
misschien, zooals het thans is gesteld, in het bijzonder
voor meisjes, dat iedere jonge man of meisje per-
soonlijk in hun jeugd voldoende kennis maakt met {
de andere sexe, om in staat te zijn zich eenig oordeel i
te vormen omtrent zijn of haar verhouding tot die
sexe en omtrent het sexueele leven in het algemeen.
Het is monsterachtig, dat het eerste uitslaan van
het vuur van den hartstocht ­- waarvan de ware
beteekenis door een weinig ervaring zou worden
begrepen ­­ misschien over het levenslot van twee
j individuen zou beslissen. Toch, hoe meer de sexen •‘
r worden afgezonderd, des te onweerstaanbaarder
‘ i
j. i

i T