HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 51

JPEG (Deze pagina), 440.40 KB

TIFF (Deze pagina), 4.51 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

xx,
l
l
«
l
·l
S3
meester of meesteres van zichzelf te zijn! Niet
alleen moet in de zerim de zelfbeschikking en het
zelfbezit der vrouwen geleidelijk worden ingevoerd,
., maar. de wet moet worden veranderd in tal van
gevallen, waarin ten dezen zij ten achter is bij het
volksgeweten -­ zoo de bepalingen omtrent het
j huwelijk zelf, die de vrouw nog in het onzekere
l laten zelfs omtrent haar recht op haar eigen lichaam, i
l zoo de politieke wetgeving, die haar nog een
stem weigert bij de samenstelling der wetten waar-
naar zij zal worden geregeerd. Bovendien, sedert in
den modernen, industrieelen en handeldrijvenden j
Staat alle Vrijheid een breeden grondslag vindt in
de vrijheid van onderneming en bedrijf, is het i
blijkbaar allereerst noodzakelijk dat de vrouw onge­
hinderd toegang heeft tot alle beroepskringen en `
tot de middelen die heur haar geldelijke onafhan­ l
kelijkheid verzekeren in het industrieele leven. Wat
K de toekomst ook moge brengen bij een gewijzigde
maatschappelijke orde en een dientengevolge ~
" gewijzigde grondslag voor de onafhankelijkheid der
I vrouw, het is duidelijk dat gelijk de zaken thans
` l
i
i