HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 50

JPEG (Deze pagina), 447.30 KB

TIFF (Deze pagina), 4.51 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

f ii
gl E
l
E
52
( zij het best die vrijheid zal krijgen opdat zij zal
groeien en ontwikkelen en doelmatig worden aan-
gewend in de maatschappelijke orde. En in verband
met het eerste deel van dit geschrift zal het wel
duidelijk zijn, dat de punten die het meest voor
overweging in aanmerking komen als middelen die
i tot het doel voeren, zijn: (1) de bevordering der (
vrijheid en zelfstandigheid van de vrouw; (2) het I
voorzien in eenig verstandig onderricht, van hoofd ‘
en hart, voor beide sexen tijdens hun jeugd; (3)
de erkenning in het huwelijk zelf van een vrijer, .
kameraadschappelijker, 11iet zoo kleinzielig bekrom-
pen verhouding; en (4) de afschaffing of wijziging
van de tegenwoordige hatelijke wetten, die de
menschen aan elkander binden voor het leven,
zonder gewetensbezwaar, en in de kunstmatigste
en slechtstpassende vereeniging.
Het is niet te loochenen, dat het eerste punt(1)
van fundamenteel belang is. Gelijk ware vrijheid
niet kan bestaan zonder liefde, zoo kan ware liefde i
( niet bestaan zonder vrijheid. Wie kan in trouwe *·
( zichzelf aan een ander geven, die niet begint met I
l
I
*1