HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 48

JPEG (Deze pagina), 456.70 KB

TIFF (Deze pagina), 4.48 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

I
[E
E
SO
sexueele leven waarin zij zijn opgevoed en bestemd
zijn te leven; maar het komt omdat deze lieden ,
meenen dat elke, ook de geringste aanslag op de
vormelijke grenzen tusschen de geslachten bedoelt
(en bedoeld wordt te bedoelen) de algeheele los-
making van alle banden en de heeigschappij van de
l reine teugelloosheid. Zij zün overtuigd dat niets
dan hèt meest onbuigzaam en inderdaad meest
tergend dwangbuis de maatschappij van het dolhuis
en den ondergang kan redden.
Voor zulke lieden moet de verschijning van ons
kind - het ware Huwelijk - dat hun thans onder V
de oogen wordt gebracht (niet zonder eenige be-
zorgdheid, wij geven het toe, of zijn haar en zijn
slabbetje wel glad zitten en of zijn ondeugende
kleine nagels wel gepoetst zijn) wonder verontrustend
zijn. Gewoon de menschelijke natuur als in den ‘
aard slecht te beschouwen en wet en conventie
als het emzlgc wat haar van wilde uitspattingen 1
kan terughouden, zal het hun moeilijk zijn te
gelooven dat er eenig formeerend beginsel voor een ‘
ingetogen leven schuilt in het wezen dat zij voor ‘
l
l ­ r
r l