HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 46

JPEG (Deze pagina), 470.45 KB

TIFF (Deze pagina), 4.49 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

l
li
48
Q kunstmatige wetten, evenals men kan gelooven in
de natuurlijke twee­eenheid van een paar chemisch
verschillende atomen, als noodzakelijk voor de
vorming van een blijvend samengestelde atoom of
molecule. Vereenigingen als die wij een paar blad- _
zijden te voren schilderden, gesmeed door geduldige
en liefdevolle zorg over een lange reeks van jaren,
en ten slotte nagenoeg onverbreekbaar, ik blijf er
bij, zulke vereenigingen leveren door hun wording
en ontwikkeling de voorbeelden van deze neiging.
Ijlet zal wel niet zeer moeilijk zijn, zeer jonge
menschen dit te doen begrijpen ­ te begrijpen,
[ ook al hebben zü in hunne jonge jaren te strijden
met een overmate van hartstocht, dat toch het
5 meest blijvend en diepst ingeworteld verlangen in
j hen naar alle waarschijnlijkheid hen ten slotte ertoe
l zal brengen om hun hoogste geluk en zelfvolmaking
te zoeken in een nauwe vereeniging met slechts
éen levensgezel en dat zü te dien einde zich j
moeten oefenen in zelfbeheersching om het doelloos J
dolen van hun hartstocht te voorkomen, in geduld ¤‘
·en teederheid, opdat de vereeniging mogelijk zij
l
l