HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 45

JPEG (Deze pagina), 456.31 KB

TIFF (Deze pagina), 4.54 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

i
L i-... .n iy r ‘
I
rl
l 47
J reiken over een groot aantal personen. Van de
vrouw daarentegen kan niet gezegd worden, dat
‘ zij uitteraard zoowel naar meer dan een man zal
` verlangen als de man naar meer dan een vrouw.
§ Er zijn natuurlijk heel wat voorbeelden van vrouwen
I i die in een toestand van polyandrie leven, evenzeer
A onder wilde als onder beschaafde volken, maar
j haar beperkte sëxueele behoeften, en haar lange r
perioden van zwangerschap maken in physiek op-
‘ zicht éen man voor haar voldoende en het steun-
zoekende in haar genegenheid verhoogt allicht haar
aanleg om in dien eenen op te gaan.
In man en vrouw beide mogen wij dus zeggen, ‘
vi11den wij een bepaalde neiging naar deze twee- p
eenheid van den gehuwden staat (ik huiver om Y
het woord monogamie te gebruiken, om de treurige 1
nevenbegrippen die ermede samenhangen) en terwijl Q
wij zulk een natuurlijke vereeniging niet behoeven .j
,; te stempelen met eenige valsche o11verbreekbaarheid j,
V of dogmatisch exclusivisme, is wat wij op het
oogenblik noodig hebben de erkenning van deze
neiging als een natuurlijk j?zk‘, onafhankelijk van
‘ 1
r
·i.
1
, (
al
I?