HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 43

JPEG (Deze pagina), 455.21 KB

TIFF (Deze pagina), 4.48 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

l
j ‘ Y
l
l
l _.
j 43
j geleidelijk resultaat moet zijn van met de jaren
samengegroeide herinnering en genegenheid. Voor {
zulk een liefde-verbond moet de grondslag aan- ë
( wezig zijn, maar geduld, zachtmoedig ontzag en
2* zelfbeheersching moeten onafgebroken werkzaam
zijn om den bouw te volmaken. Ten slotte komen al
de minnenden tot de kennis van elkanders geest, Q
hun lichamelijke en zielsbehoeften, hun nooden,
hun smart en hu·n geluk, bijna alsof het zün of l
haar eigene waren ­- en zonder daarvan voor
zichzelf liever dan voor den ander partü te trekken; i
·bovenal, beide partijen komen na verloop van tijd,
misschien na perioden van twijfel en beproeving
te weten dat de groote behoefte, het groot ver-
langen dat hen samenhoudt, niet is te versmachten
in den maneschijn, maar met de jaren sterker en
stoerder te worden. Er komt een zoete, een
onweerstaanbare zekerheid over hun verhouding Z
, die ze heiligt als ware het tot dubbelleven, die jl
S beiden het bewustzijn geeft dat niets hen meer
_·« kan scheiden, die elk verlangen om te blijven
° verlamt wanneer de dood in werkelijkheid of
ff
‘ l
l