HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 42

JPEG (Deze pagina), 464.35 KB

TIFF (Deze pagina), 4.48 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

i
U
{
% l
i ` l
E 42 ’
vrouwen wordt de heftig opbruischende hartstocht j
vergezeld van een romantisch en teeder smachtend ‘
verlangen naar het voorwerp hunner genegenheid, il
dat voortduurt en onvergetelijk is, ook wanneer de 1
sexueele aantrekkingskracht niet zoo sterk meer +
*9 wordt gevoeld. In gunstige gevallen is dit de
grondslag van wat bijna een persoonsvermenging
zou mogen heeten. Dat er een ander mensch in
de wereld mocht leven wien men alles zou kunnen
mededeelen en toevertrouwen, voor wien men geen
gif geheimen behoeft te hebben, wiens lichaam ons
in ieder opzicht even lief zou zijn als ons eigen,
lllla tegenover wien er geen sprake zou zijn van mijn
en dijn van eigendom of bezit, in wiens geest
onze gedachten vanzelf zouden opkomen als het
Q ware om zich te herkennen en te verhelderen, en
tusschen wien en onszelf een spontane wisselwerking
van sympathie zou bestaan in alle vreugde en zorg
en levenservaring, dat is misschien cen van de
,lï liefste wenschen onzer ziel. Het is i_ntusschen
duidelijk, dat zulk een staat van zaken niet met _,,
een enkelen sprong kan worden bereikt, maar het ’
S!
ll
li