HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 39

JPEG (Deze pagina), 458.67 KB

TIFF (Deze pagina), 4.44 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

i
_ 39
neemt, en hoe minder zij wettelijk is, des te beter i
jg het mag heeten, - en dat veranderingen die zouden Vi
j leiden tot een lichtvaardige en herhaalde ver- l
plaatsing der genegenheid van den een naar den A
· ‘‘»‘ ander een onheil zouden zijn voor het karakter en l
het geluk der bevolking. Terwijl wij gehouden
l zijn te erkennen, dat de huwelijksbetrekking, zal
j zij de toevlucht der Liefde worden, veel vrijer
i moet zijn dan zij thans is, behoeven wij onze
oogen niet te sluiten voor de waarheid, dat tot
op zekere hoogte dwang van buiten (althans zooals
de dingen nu eenmaal zijn) niet met haar wezen
in strijd is, dat bijvoorbeeld de strekking daarvan in
het algemeen is, liefde's ervaring en bekoring te j
houden bij een voorwerp en dat, ofschoon dit somtijds
een verlies in de breedte beduidt, het een winst is in
diepte en innigheid; dat in menig geval, waren jl
zij niet op eenige manier gebonden, de beide
partijen, nadat hun eerste hartstocht voor elkander
[ is voorbijgegaan en de onvermijdelijke periode van j
j botsing is ingetreden, licht in een opgewonden
l oogenblik elkander zouden ontvluchten, terwijl zij, gi
i ­ ll