HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 37

JPEG (Deze pagina), 445.58 KB

TIFF (Deze pagina), 4.49 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

i
uw
l i
j
1
ss j
met de verveling; er zijn duizende gevallen van i
,_ gehuwde paren, die een leven van kat en hond {
E leiden, en weten dat zij elkander doodelijk vervelen, j
maar die juist daarom vreezen elkander ook maar
Y een oogenblik uit het gezicht verliezen, en dienten-
gevolge nooit kans krijgen op een verlossing van
elkanders gezelschap, gevolgd door een hernieuwing
van hun belan@telling naar buiten, die een eerlijke
en liefdevolle kameraadschap mogelijk zou maken.
De scherpte van de lijn die de maatschappij trekt gj
om het paar en het noodlottig dichtgevallen slot,
- waarmede het huwelijk als het ware hen afsnijdt
van de wereld - niet alleen wordt voor het ii
tweetal alle sexueele omgang met derden onmogelijk : Q
dit zou men in alle oprechtheid niet kunnen af-
keuren, maar ook iedere andere openlijke verhouding
van genegenheid met anderen wordt hun verboden
en het zelfzuchtig monopolistisch gevoel dat ieder ig,
al tegenover den ander koestert, wordt versterkt-- dit
` alles leidt onvermijdelijk tot het verengen van hun ,
leven en brengt hen in botsing met algemeen
J menschelijke belangen, het voert tot een onover­
1 rif
ë
k