HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 34

JPEG (Deze pagina), 457.57 KB

TIFF (Deze pagina), 4.43 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

¥ (
sl
al ll
i i
._ { ·
e j 32
lj] naar beweerd wordt, geen van de beide partijen
jg zoo gelukkig is eenige voorwerpen va11 belang- A
K j stellende genegenheid te vinden. Gebeurt dit toch,
ii dan heeft men het voor den ander zorgvuldig
tf geheim te houden. '
nl Waar deze conventie op uitloopt, is duidelijk. P
‘; Het gehuwde paar, aldus gedreven zoowel als l
l getrokken in het nauwste, ononderbroken weder-
keerig contact, ondergaat een vuurproef, die de
ij hechste genegenheid kan doen verwelken. Niet
Y alleen, gelijk wij reeds aanwezen, hebben de man
^i en de vrouw te weinig vereenigde belangen in de l
ll wereld, te weinig gemeenschappelüke plannen,
voornemens, wenschen, ,,zaken," uitspanningen,
maar onder den drang van onze publieke opinie,
zijn alle belangen naar buiten van persoon/gfèen
ii aard, slechts de meest abstracte uitgezonderd, ~
eveneens contrabande. Speelt bij ongeluk een
natuurlijke jaloerschheid mede haar rol, dan wordt
IA zij aangewakkerd en versterkt, en tenzij de contrac­
teerende partüen zoo fortuinlijk zün van beiden zich
l sterk aan personen van hun eigen sexe te
l
I
l,