HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 33

JPEG (Deze pagina), 462.16 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

l

sr
, als nu, maar alleen in die_mate waardoor zij haar
wederkeerige sympathie verhoogen en vermooien,
{ in plaats van ze te vernietigen. jj
Er is nog een omstandigheid waarmede wij rekening jä
l moeten houden als schuldig aan den slechten afloop il
l van menig huwelijk, en die ongetwijfeld nauw is
j verbonden met de juist besprokene - maar die
l toch afzonderlijk yermelding behoeft. Ik bedoel
l de scherpe lijn die de publieke opinie, ten minste
hier te lande, trekt rondom het gehuwde paar ten
T opzichte van zijn verhouding met de buitenstaanden. T,
r Aan den eenen kant heeft de maatschappij toege-
felijkheid en vergeving voor de ergste uitspattingen li
r binnen het huwelijk, aan den anderen kant (ik ii
g spreek van het gemiddelde van het volk, niet van `
j de hoogste aristocratie of de bewoners der sloppen),
ligt buiten die grens op de geringste familiariteit,
op iedere uiting van genegenheid, die bij mogelijkheid
3311 CCI'1 sexueelen OQI`SpI`OI'1g l{&Il WOI'ClCIl toege-·
schreven, een onverbiddelijke anathema. Het
_ huwelijk wordt dwaselijk voorgesteld als een oase, I,
liggende te midden van een dorre woestenij waarin,
E
,,_.a-a al jj