HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 32

JPEG (Deze pagina), 453.58 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

l 1
)
al
30
Ei
I g tot op zekere hoogte beseffen, dat liefde, om in
j X werkelijkheid liefde te zijn, geheel en al open en l
Q OPI`€Cl'lt lTlO€t WCZCI1, C11 Vl'l_j Välll Cëïlig gevoel V311
j afhankelijkheid en ongelijkheid. Zij zien in, dat
Q de tegenwoordige bekrompen positie van de vrouw E
4~ niet alleen de oorzaak is van de valsche verhouding Q
i ‘ tusschen de sexen, maar dat zij de vruchtbare bron i
‘ T is - door haar in den weg staan aan elk i
l gemeenschappelijk belang ­-- van die noodlottige
Q verveling waarvan wij hebben gerept, de nachtmerrie
· · van het huwelijk. Zij zouden met blijdschap al het
meesterschap, al het gezag waarop zij ondersteld
l worden recht te hebben, kadeau geven, als zij er
slechts een glimp van vrije en gelijke kameraadschap .
voor konden terug krijgen. j
‘ Terwijl wij dus thans de ongelijkheid der sexen
j zien als de onmiskenbare bron van ongelukkige
huwelijken en onbevredigende verbintenissen, zien
wij tevens krachten aan het werk, die zich trachten J
te verzetten, en de twee dichter bij elkander pogen
te brengen -­ zoodat, al blijven zij verscheiden, l
zij in de toekomst niet zoo sterk verscheiden blijven `
l
ii;
*5