HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 31

JPEG (Deze pagina), 432.34 KB

TIFF (Deze pagina), 4.41 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

F- ,
`_,,.. ...- , ... , .. za. - ., .. ,.,., ..,-- ..... . , Y
a
1
29
l
hunnentwege verrichten. Zulke vrouwen hebben
{ openlijk den strijd aangebonden - niet tegen het
; huwelijk, maar tegen een huwelijk dat oprechte en I,
i gelijkwaardige liefde tot een onmogelijkheid
maakt. Zij gevoelen dat zoolang de vrouwen
l economisch afhankelijk zijn, zij niet voor zichzelf
* kunnen opkomen en de rechten eischen, _die de
mannen uit verdwaasdheid en zelfzucht haar niet
­ vrijwillig zullen toestaan.
Daarnevens zijn er duizenden -­ en het is te
hopen dat er iederen dag duizenden bij zullen 'j
j l{Ofl1€Il ·-·- HIELIIHCII, Cll€, Wällï llllll VOOI‘g`3IlgCI`S OOl<I
gedacht mogen hebben, niet verlangen, noch er j
vreugde in vinden, om onophoudelijk een spiegel l
voor zich te hebben waarin zij zich bewonderen, .
die naar een medgezel zoeken in wier leven en
gedachten zij eenig belang kunnen stellen, liever ,5
‘dan naar eene die in niets anders belang stelt dan je
in hem; die wellicht meenen dat zij liever zelf il
l zouden dienen, dan als een aap, die met noten in
‘ zijn kooi wordt gevoed, het melancholieke voorwerp
te zijn van de diensten van een ander, en die
;
' , l
1
l