HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 30

JPEG (Deze pagina), 455.35 KB

TIFF (Deze pagina), 4.41 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

i Z A _ il;
M; l
ï fr I
{ 28
I I het verleden en zelfs nog in het heden tot op zekere
j hoogte bevrediging vinden om de eenvoudige reden, nl
i M dat hun karaktertypes in overeenstemming zijn met, E
i zich hebben ontwikkeld naar deze verhoudingj ‘
I Maar toch, er zijn op heden duizenden vrouwen
­- en iederen dag komen er duizenden bij - die ‘
i i zulk een topzwaar bondgenootschap verafschuwen, i
i die besloten zijn, het aanmatigend den­heer­spelen
· en zich-zelf­zoeken van den man niet langer te ·
I verdragen; noch bij zichzelf of andere vrouwen de
de listen en de slaafsheid willen aanmoedigen, die
` de noodzakelijke aanvulling der huwelijksverhouding
l zijn; die in het eik-en­klimop-huwelijk al te 3
duidelijk het parasietisme aan de eene en de ver-
worging aan de andere zijde zien, om voor het
‘ j schilderachtige van het beeld eenigszins gevoelig te
j zijn; die bovendien gevoelen, dat zij bekwaamheden
en vermogens uit zichzelf bezitten, welke ruimte
`Q j en vrijheid behoeven en eenige sympathie en hulp,
om zich te ontvouwen, en die gelooven dat zij een l
taak in de wereld te verrichten hebben, op haar ’
gebied even gewichtig als al wat de mannen van
l' ç
jl
l
l