HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 28

JPEG (Deze pagina), 456.10 KB

TIFF (Deze pagina), 4.49 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

ä
rl
.• j
Wi ? (
2 5
X i 26
‘ somtijds, dat de vrouw, te verstandig om haar i
j K eigen leven onvoorwaardelijk op te offeren aan het g
i lg egoïsme van haar echtgenoot, en niet happig op A
het ,,festoen­systeem", den middenweg inslaat en
’ hem schyäzl te dienen, terwijl zij inderdaad haar
g ` eigen wil volgt. Zij brengt de vreedzame methode l
? V der omwegen in toepassing. Terwijl zij den man
een spiegel voorhoudt om er zich in te bewonderen,
gaat zij achter dim spzëgel haar eigen weg en
maakt haar eigen plannen, buiten hem om. En
· terwijl zij haar lichaam stelt ter voldoening van j
A zijn behoeften, handelt zij met overleg, om een i «
l bepaalde reden, immers wijl zü heeft bemerkt dat Q
j zij op deze manier voor haar en haar kinderen .
, een toevlucht vindt, dat zij aldus geraakt tot de
l~ _ beschikking over haar recht, die tot nog toe de
jj maatschappij haar heeft onthouden. Wa11t inder-
H daad zijn de vrouwen door een treurig noodlot
. gebracht in den toestand, waarin het offer van .
haar zelfrespect ter wille van lage drijfveeren "
gereedelijk ophoudt een verzoeking te zijn, daar
j, het een noodzakelijkheid wordt. Zij hebben moeten
i · Q
l l
“ ä