HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 26

JPEG (Deze pagina), 462.68 KB

TIFF (Deze pagina), 4.47 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

.0,. ,__ a N-, . , ,. _, `,.__,,, ., ,,., __ .... _. ,, a ,,,§.... _ ,
O
«· l
, - i

I de physieke behoeften van den man een hoofdrol.
ïi De vrouw wordt feitelijk opgeofferd om den man
" gelegenheid te geven deze eigenschappen te doen
gelden. Haar deel is het, haar dagen te besteden
j aan nietige, onopgemerkte beuzelingen in, de zorg
J E voor, de bezorgdheid om het meerder gemak, de
i meerdere gewichtigheid van den man; haar be-
* hoeften op te offeren aan zijn nukken, hem, waar
zij maar kan, in het gevlei te komen; haar deel
is het, haar geest schoon te vegen van alle eigen
5 meening, opdat zij l1em een soort spiegel voorhoude,
i waarin hij zijn eigen heerlijkheid kan zien terug-
gekaatst; en haar deel is het, zelfs haar gezondheid
en haar natuurlijke instincten te offeren aan wat
1 heet haar ,,plicht" tegenover haar echtgenoot.
` Hoe bitter eewzzczam gevoelt zich in menig geval
j zulk een vrouw! Zij heeft gedroomd, in de armen
H te worden gesloten van een sterken man, met
j" overgave van zichzelf, haar leven, haar denken,
haar alles, in zijn dienst. Natuurlijk is het een A
ongezonde droom, een illusie, een dichterlijke
vrijheid van de liefde, en zij is bestemd, te worden

E
i
l