HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 25

JPEG (Deze pagina), 468.54 KB

TIFF (Deze pagina), 4.43 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

à
{ Q l
L
I
j 23
i schil diep is ingevreten in de zedelijke en natuurlijke ik
‘· gesteldheid der twee sexen, zoodat de oorspron- ·)j
I kelijke verhouding van wederzijdsche aanvulling tij
tusschen man en vrouw is overdreven tot een il
p pijnlijke karikatuur van kracht ter eene en
afhankelijkheid ter andere zijde. Dit blijkt duidelijk
A uit het gewone huwelijk van het type der gangbare
moraal. De zwakke en teere vrouw wordt ver- pi
ondersteld zich aan te leunen tegen den stoeren
echtgenoot, of aan zijn arm te hangen in bevallige
onzelfstandigheid, en de toeschouwer wordt opge-
wekt, om het aanminnig beeld hunner vereeniging lê
p te bewonderen - als die van het klimop en den
i eik - maar de verschrikkelijke les wordt vergeten
dat (bij de boomen tenminste) in de werkelijkheid
j een worsteling op leven en dood plaats heeft,
{ waarbij of de eik moet ondergaan, verstikt in de
jj omhelzingen van zijn makker, of, om den eerste
jj tot iets wat op gezonde ontwikkeling gelijkt te
· bevrijden, het klimop moet worden gedood. '
l Al te dikwijls, het spreekt vanzelf, spelen in
, zulke huwelijken het egoïsme, de heerschzucht en
j gj