HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 24

JPEG (Deze pagina), 463.88 KB

TIFF (Deze pagina), 4.43 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

ii "”""°"""""""""""" ~­- ~ ­»-···­­­«·~•­.­..•­..,.».....·.....,...,..,,,_,4 __,_,____________ ___`_________"___‘ "
lv
,(
r l
E
‘ 22 i
I
i handelen; haar opvoeding, op deze sfeer gericht, i
` was zoo beperkt mogelijk en geheel verschillend `
van die van den man, en haar belangen waren I
geheel uiteenloopend met, ja dikwijls vlak het tegen-
i deel van de zijne. Onder deze omstandigheden was j
J er natuurlijk zoo goed als geen gemeenschappelijke
E grondslag voor het Huwelijk, zzzgezanderd het .
geslachtsleven. Dit blijft in velen deele waar tot op
j I den dag van heden. Zijn eenmaal de geslachtelijke
{ behoeften bevredigd, is de bekoring van den harts-
i tOCl1lC V€l'ZV3l{lZ of gCb1`Ol{€1l, (1311 Vll'1dC1'1 IHHH C11
j vrouw niet zelden zichzelf terug, met zekeren schrik l
bemerkend, hoe weinig zü gemeen hebben; zij j
i ontwaren dat er niets is waarin zij beiden belang l
, stellen; dat zij niet kunnen werken aan denzelfden
jj arbeid, dat zij niet dezelfde boeken kunnen lezen,
dat zij geen half uur met elkander kunnen praten j
over de gebeurtenissen van den dag en dat zij
j· heimelijk hun eigen gedachten en plannen koesteren, jj.
geheel afgescheiden van elkander. '
1 Wij moeten ook volstaan met den lezer heel in l
het voorbijgaan er aan te herinneren, dat dit ver- 1
1
i i
? l
ni`;