HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 23

JPEG (Deze pagina), 457.20 KB

TIFF (Deze pagina), 4.44 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

'l

2I
_ Tot zoover de moeilijkheden die voortkomen uit ii
persoonlijke onkunde en gebrek aan ervaring bij gj
de jeugd. Maar over en voorbij deze allen heen
reiken de andere moeilijkheden, die te wijten zijn
4 aan de afgepaalde bijzondere verhouding van de
; vrouw tot den man in iedere beschaafde maatschappij
j en van den man ·tot de vrouw. In den breede deze
oorzaken hier uiteen te zetten, is overbodig. Laat
het genoeg zijn te zeggen, dat het verschil in phy­
ë sieke kracht der beide sexen, gevoegd bij de ·
· ongeschiktheid tot arbeid der vrouw gedurende de
periode van het baren en opvoeden der kinderen, _
aan oude tüden af den man een voordeel heeft i
gegeven, dat door het historische tijdperk heen zich · i
heeft vermenigvuldigd en is uitgeloopen (natuurlijk ` Q
niet in den tegenwoordigen tijd alleen), op wat de _
slavernij der vrouw mag heeten, haar onderdanigheid '
van den man, haar afhankelijkheid van hem in haar ii
ja middelen van bestaan; en het einde is geweest, dat
Ii tot voor enkele, betrekkelijk weinige jaren, de
i vrouw veroordeeld was tot een bepaald aangewezen, jj
j inderdaad zeer bekrompen sfeer van leven en
{
4
l
I r ië
<E`_ , i