HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 22

JPEG (Deze pagina), 454.59 KB

TIFF (Deze pagina), 4.44 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

‘ I
J .,
,. I
’ 2O j
c van afsterven en ontkenning ter eene, losbandigheid j
. ter andere züde heeft veroorzaakt. ‘,
i { Onder de vergelijkenderwijs gesproken onbe-
schaafde massa, waar tusschen de sexen vóor het
huwelijk een groote familiariteit heerscht, «en waar ,
l niet zelden het huwelijk volgt op geslachtsgemeen­ 5
i schap, bestaat voor deze eigenaardige kwalen minder
j gevaar. Maar onder de massa is de nijpende
i behoefte aan eenig bevattelijk en samenhangend r
{ onderwijs voor het jonge geslacht maar al te duidelijk,
j en misschien brengt hier de verwaarloozing van de ·
i wet der verwording meer onheil te weeg dan onder
j de hoogere standen; immers, daar de sexueele
J omgang er betrekkelijk vrij is, en beletselen voor
I het huwelijk die van geldelijke en andere beweeg-
jj redenen afhangen, betrekkelijk zeldzaam zijn, bestaat
1 het gevaar, dat het gevoel veel te veel zich
beweegt in de louter physieke banen; de bekoorlijke
en zoete kameraadschap der liefde wordt, vooral jj
jj na het huwelijk, maar al te dikwijls verdrongen I
door een grof en in waarheid zeer dierlijk sentiment i
van simpel naast elkander staan. j
l l
f i
j è
' l
al je li",