HomeHet huwelijk en zijn plaats in een vrije samenlevingPagina 19

JPEG (Deze pagina), 478.41 KB

TIFF (Deze pagina), 4.41 MB

PDF (Volledig document), 28.24 MB

)· j · i ‘ "
l
17
l
in zaken van liefde en geslachtsleven, en de verant-
woordelijkheid die op ouders en onderwijzers rust, 5
j om in dit gebrek te voorzien. Dat men een voorbij- tri
I‘ gaanden roes van hartstocht behoort te onderscheiden ;j
van ware kameraadschap en toewijding, is zonder
. ‘ twijfel een wijze opmerking; maar dat dit, zelfs
E E voor volwassenen, dikwijls moeilijk is, doet te sterker
i uitkomen dat jonge lieden noodzakelijk eenige
2 rationeele denkbeelden omtrent dit onderwerp
, behoeven, en bovenal, dat zij eenig begrip noodig
hebben van die ware liefde, die alleen in staat is een
gelukkig huwelijk te waarborgen. Het zoeken naar
een passende wederhelft, in het bijzonder bij de
fijngevoelige en teederbewerktuigde typen van het 1
menschengeslacht, is een zeer ingewikkelde kwestie,
_ en het is werkelijk hard, dat de jonge man of
I vrouw, zooals meestal het geval is, die moeilijke
j vraag onder de oogen moet zien zonder een enkel ig
; woord van raad of hulp bij de keuze van den weg
42 en de zeer wezenlijke verlegeirheden en twijfelingen {
die hem of haar omringen.
Voorts, behalve dit meer algemeene onderwijs, Qi?
zw
il ‘
Yi